Mukhtar, Mukhtar, Manajemen Informatika, AMIK Mahaputra Riau, Indonesia